“มหกรรมวันสมุนไพร” ปี 62

นพ.วิชาญ คิดเห็น เปิดงาน “มหกรรมวันแพทย์แผนไทยปี 2562” ณ สวนสุขภาพรพ.สูงเนิน ซึ่งจัดขึ้นโดยฝ่ายสาธารณสุขมูลฐาน วันที่ 31 ต.ค.62 เวลา 10.30-14.30 น. ภายในงานมีกิจกรรม 11 ฐาน (ฐานบุฟเฟ่ต์ผัก, ข้าวคลุกน้ำพริก, ถนัดดื่ม, กร็อบกรอบสมุนไพรสด & เห็ดเอร็ดอร่อย, ครบเครื่องเรื่องเหงือก, พอกตาลดปิตตะ, ยาหอมสด, กิมจิโพรไบโอติค, หัตถาบำบัด & สครับงาดำ) มีผู้เข้าร่วมงานมาชม-ชิม และเรียนรู้การนำสมุนไพรไปใช้ในชีวิตประจำวันจำนวนมาก 🥰🥰

รับเยี่ยมสำรวจจากสรพ. 1 ปีหลังผ่าน Re-acc.4

โรงพยาบาลสูงเนินผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล HA Re-accreditation 4 มีผลตั้งแต่เดือนส.ค.๖๑-ส.ค.๖๔ ผ่านไป ๑ ปี วันนี้ ๒๒ ต.ค.๖๒ อาจารย์จากสรพ.มา Surveillance ติดตามโอกาสพัฒนาที่ได้ให้ไว้ครั้งก่อน ซึ่งพวกเราได้เรียนรู้ประเด็นสำคัญมากมายจากท่าน “อ.สุรชัย & อ.นฤมล” ขอบพระคุณมากค่ะ

กิจกรรม “วันพยาบาลแห่งชาติ” รพ.สูงเนิน

“พยาบาลก้าวไกล เพราะน้ำใจเหล่าพยาบาล เสียสละและบริการ ตามปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนนี”

21 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในฐานะที่พระองค์ท่านทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการพยาบาล และทรงพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชนมาโดยตลอดเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ กระทรวงสาธารณสุข ได้เสนอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรีให้วันที่ 21 ต.ค.ของทุกปีเป็น “วันพยาบาลแห่งชาติ” ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2533

กิจกรรมวันล้างมือโลก 15 ต.ค.62

คกก.IC รพ.สูงเนิน นำทีมร่วมรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่รพ. และผู้มารับบริการในวันนี้ (ผู้ป่วย-ญาติ) ให้เห็นความสำคัญของการล้างมือที่ถูกต้อง 7 ขั้นตอน (ฝ่ามือถูกัน, ฝ่ามือหลังมือ, ฝ่ามือถูซอกนิ้วมือ, หลังมือถูฝ่ามือ, ถูนิ้วหัวแม่มือรอบฝ่ามือ, ปลายนิ้วมือถูกลางฝ่ามือ, ถูรอบข้อมือ) ได้ฝึกทดลองล้างมือด้วยน้ำยาทดสอบสารเรืองแสง แล้วมาส่องดูเพื่อประเมินประสิทธิภาพการล้างมือ (ดังรูป)

อบรมฟื้นฟูการดูแลผู้ป่วย

วันที่ 7-8 ต.ค.62 คกก.PCT นำทีมโดยคุณหมอเพ้ง (นพ.ทวีพงศ์ ประธานคกก.PCT) ได้จัดอบรมฟื้นฟูระบบงานการดูแลผู้ป่วย, มาตรฐานการดูแแลผู้ป่วย, การเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลง, แบบประเมินแบบองค์รวม, การวางแผนจำหน่าย, การรายงานแพทย์ โดยใช้หลัก SBAR, PEWS, เกณฑ์การย้ายผู้ป่วย, เกณฑ์การจำแนกประเภทผู้ป่วย, Clinical Tracer ให้กับพยาบาล รพ.สูงเนิน 2 วันช่วงบ่าย ** ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบแนวทางปฏิบัติเพิ่มจากเดิม ทำให้เข้าใจตรงกันมากขึ้น ผลลัพธ์สุดท้ายหวังให้ผู้รับบริการปลอดภัย (เป้าสำหรับพยาบาลใหม่ 100% พยาบาลเก่า >80%) ดูแล้วคงต้องจัดฟื้นฟูเพิ่มอีกหนึ่งรุ่น ** เป็นกำลังใจให้พยาบาลทุกท่าน ให้ทำงานอย่างมีความสุข