ชื่อองค์กร โรงพยาบาลสูงเนิน SUNGNOEN HOSPITAL

ผู้นำสูงสุดขององค์กร นายแพทย์วิชาญ คิดเห็น นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ / รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสูงเนิน