กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสูงเนิน มอบอุปกรณ์และวัสดุการแพทย์

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสูงเนิน มอบอุปกรณ์และวัสดุการแพทย์ ดังนี้ เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง เครื่องตรวจวัดออกซิเจนในร่างกาย จำนวน 8 เครื่อง surgical mask จำนวน 2 กล่อง ให้กับโรงพยาบาลสูงเนิน เพื่อใช้บริการกับผู้ป่วย ……ขอขอบคุณแทนประชาชนชาวอำเภอสูงเนิน มา ณ ที่นี้…..🥰🥰🥰11/5/2564