กิจกรรมวันล้างมือโลก 15 ต.ค.62

คกก.IC รพ.สูงเนิน นำทีมร่วมรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่รพ. และผู้มารับบริการในวันนี้ (ผู้ป่วย-ญาติ) ให้เห็นความสำคัญของการล้างมือที่ถูกต้อง 7 ขั้นตอน (ฝ่ามือถูกัน, ฝ่ามือหลังมือ, ฝ่ามือถูซอกนิ้วมือ, หลังมือถูฝ่ามือ, ถูนิ้วหัวแม่มือรอบฝ่ามือ, ปลายนิ้วมือถูกลางฝ่ามือ, ถูรอบข้อมือ) ได้ฝึกทดลองล้างมือด้วยน้ำยาทดสอบสารเรืองแสง แล้วมาส่องดูเพื่อประเมินประสิทธิภาพการล้างมือ (ดังรูป)