กิจกรรม “วันพยาบาลแห่งชาติ” รพ.สูงเนิน

“พยาบาลก้าวไกล เพราะน้ำใจเหล่าพยาบาล เสียสละและบริการ ตามปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนนี”

21 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในฐานะที่พระองค์ท่านทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการพยาบาล และทรงพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชนมาโดยตลอดเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ กระทรวงสาธารณสุข ได้เสนอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรีให้วันที่ 21 ต.ค.ของทุกปีเป็น “วันพยาบาลแห่งชาติ” ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2533