คณะศิษย์เก่าสูงเนิน มอ 6 รุ่น 1 มอบเงินบริจาค 63,000 บาท

7/5/2564……คณะศิษย์เก่าสูงเนิน มอ 6 รุ่น 1 รวบรวเงินบริจาคมอบให้โรงพยาบาลสูงเนิน เพื่อสมทบทุนจัดหาเครื่องวัดออกซิเจนใช้ให้บริการผู้ป่วยในโรงพยาบาล เป็นจำนวนเงิน 63,000 บาท (หกหมื่นสามพันบาท)….ขอขอบพระคุณแทนพี่น้องชาวอำเภอสูงเนิน มา ณ ที่นี้