คลิกนิกไทรอยด์ (Thyroid Clinic) รพ.สูงเนิน

ไทรอยด์ (Thyroid Gland) เป็นต่อมไร้ท่อที่ใหญ่ที่สุดในร่างกาย อยู่บริเวณส่วนหน้าของลำคอลักษณะคล้ายปีกของผีเสื้อ โดยทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนไทรอยด์ และหลั่งเข้าสู่กระแสเลือดเพื่อไปออกฤทธิ์ทำหน้าที่ตามอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายภายใต้การควบคุมของต่อมใต้สมอและต่อมไฮโปธาลามัส ซึ่งการสร้างฮอร์โมนไทรอยด์จำเป็นต้องใชไอโอดีนเป็นส่วนประกอบ หากได้ไอโอดีนมากหรือน้อยเกินไป อาจทำให้ไทรอยด์ทำงานผิดปกติ และส่งผลกระทบต่ออวัยวะแทบทุกระบบในร่างกาย

ไทรอยด์ เป็นพิษ มีอาการแสดงอย่างไร?

ผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีอาการแสดงของไทรอยด์ที่แตกต่างกันไป บางรายไม่มีอาการแสดง บางรายอาการชัดเจน และอาจรุนแรงถึงขั้นวิกฤติ เนื่องจากฮอร์โมนไทรอยด์กระตุ้นการทำงานของร่างกายหลายระบบ ในผู้ป่วยแต่ละคนจึงมีอาการได้หลากหลาย​ ดังนี้

การรักษา ไทรอยด์เป็นพิษ

ไทรอยด์เป็นพิษ สามารถรักษาได้ด้วยการให้ยายับยั้งการสร้างฮอร์โมนต่อมไทรอยด์ กลืนน้ำแร่รังสี หรือการผ่าตัดไทรอยด์ อย่างไรก็ตาม การเลือกวิธีการรักษา ขึ้นอยู่กับอาการ ความรุนแรง และโรคประจำตัวของผู้ป่วย

ผู้ป่วยไทรอยด์เป็นพิษควรพบแพทย์ตามนัดเพื่อตรวจติดตามอาการ และรับประทานยาสม่ำเสมอ ไม่หยุดยาเอง งดการสูบบุหรี่ เลี่ยงรับประทานอาหารที่มีไอโอดีนสูง วางแผนการคุมกำเนิด ไม่ควรตั้งครรภ์ขณะไทรอยด์เป็นพิษ หรือหากมีอาการผิดปกติ อาการไทรอยด์กำเริบ ควรพบแพทย์อย่างทันท่วงที

Clip​ โรคไทรอยด์เป็นพิษ(พญ.สมพร​ วงศ์เราประเสรฐ)https://youtu.be/An62HpB8a3g