คลินิกวอร์ฟาริน

ให้บริการผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดอุดตันที่ต้องกินยาต้านการแข็งตัวของเลือด Warfarin (วอร์ฟาริน) เปิดบริการทุกวันพุธที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น. บริเวณตึกแหลมทอง 3

ขั้นตอนการรับบริการ

  • ยื่นใบนัดที่ตึกแหลมทอง 3
  • เจาะเลือดเพื่อดูค่าการแข็งตัวของเลือดก่อนพบแพทย์ทุกครั้ง
  • เภสัชกรให้ความรู้เกี่ยวกับการกินยาวอร์ฟาริน และการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ที่กินยานี้ โดยเฉพาะผู้ป่วยรายใหม่
  • พบแพทย์
  • รับใบนัด และรอรับยา

วิดิโอตัวอย่างการใช้ยาวอร์ฟาริน จากรพ.ราชวิถี >> https://youtu.be/R2Rzjb4lFKY