คลินิกแม่และเด็ก

ให้บริการวันจันทร์ วันอังคาร และวันศุกร์ เวลา 08.00-12.00 น.