คลินิกวัณโรค

ให้บริการทุกวันศุกร์ เวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น.