คุณทองรวย จึงตระกูล ประธานกิตติมศักดิ์บริษัทโตโยต้าไทยเย็น จำกัด มอบเงินสนับสนุน 100,000 บาท

คุณทองรวย จึงตระกูล ประธานกิตติมศักดิ์บริษัทโตโยต้าไทยเย็น จำกัด มอบเงินสนับสนุนให้โรงพยาบาลสูงเนิน จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยมี นายแพทย์วิชาญ คิดเห็น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสูงเนิน เป็นตัวแทนรับมอบ โรงพยาบาลขอขอบพระคุณแทนประชาชนชาวอำเภอสูงเนิน มา ณ โอกาสนี้