คุณปราณีต รัตนสุวรรณ บริจาคเงิน 34,000 บาท

“คุณปราณีต รัตนสุวรรณ” บริจาคเงิน 34,000 บาท เพื่อซื้อเตียง, โต๊ะข้างเตียง, Mayo 1 ชุด ให้กับผู้ป่วยรพ.สูงเนิน ❤️❤️ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ ❤️❤️