ทันตแพทย์ กัลยาณี ตั้งศรีเสรี มอบหน้ากากอนามัย

28/4/2564 ทันตแพทย์จารุวรรณ ประสพอัครกิจ รับมอบหน้ากากอนามัยจำนวน 6,000 ชิ้นจากทันตแพทย์ กัลยาณี ตั้งศรีเสรี เพื่อใช้ประโยชน์ต่อการรักษาพยาบาลให้กับโรงพยาบาลสูงเนิน โดยแยกให้งานสำหรับผู้ป่วยจำนวน 5,000 ชิ้น ( 100 กล่อง ) สำหรับจนท.จำนวน 1,000 ชิ้น (20กล่อง)  …. ขอขอบคุณแทนพี่น้องและ จนท.ทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้