บริการส่องกล้องตรวจทางเดินอาหารส่วนต้น (EGD)

คำแนะนำเรื่อง การส่องกล้องตรวจทางเดินอาหารส่วนต้น (EGD = Esophagogastroduodenoscopy) https://drive.google.com/file/d/1Z5BNMuXDSLm2EziE_eubIa2mpO62Aw6e/view?usp=sharing