ปชส.ไข้หวัด covid-19

27 กุมภาพันธ์ 2563
เรียน ประชาชนชาวอำเภอสูงเนินที่เคารพรักทุกท่าน
ตามที่ได้มีการระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 เป็นที่แพร่หลายในต่างประเทศ และมีผู้ป่วยในประเทศไทย บางส่วนนั้น ทาง รพ สูงเนิน ขอนำเรียนแจ้งเพื่อทราบและขอความร่วมมือดังนี้
1 ยังไม่พบผู้ป่วยยืนยัน และผู้ที่ เข้าข่ายเฝ้าระวังในเขตพื้นที่อำเภอสูงเนิน ณ ขณะนี้
2 พบว่ามีพี่น้องชาวอำเภอสูงเนินบางส่วนเดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ไต้หวัน ฮ่องกง สิงคโปร์ ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตัวดังนี้
2.1 เฝ้าสังเกตสุขภาพของตัวเองหากพบว่ามีไข้ น้ำมูก เจ็บคอ ภายใน 14 วันหลังกลับจากประเทศดังกล่าว ให้มาพบแพทย์ที่ รพ โดยแจ้งที่จุดด่านหน้าคัดกรองว่า กลับมาจาก ประเทศกลุ่มเสี่ยง จนท จะนำท่านเข้าตรวจตามระบบที่ รพ วางใว้
2.2 ขอความร่วมมืองดการเดินทางไปยังที่ผู้คนหนาแน่น เช่น โรงเรียน โรงหนัง หรือที่ชุมชนต่างๆ
3 ประชาชนทั่วไปสามารถป้องกันตัวเอง โดยการ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ และ งดเดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยง รวมถึงงดการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีคนหมู่มากโดยไม่จำเป็น
4 รพ สูงเนินได้เตรียมพร้อมระบบการดูแลประชาชน คนสูงเนิน ห้องแยกโรค เวชภัณฑ์ เพื่อที่จะดูแลคนสูงเนินให้ปลอดภัยจากสภาวะการระบาดของโรคนี้
5 ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงเป็นพลังการพัฒนาสูงเนินบ้านเรา ตลอดไป
ด้วยความปรารถนาดี จาก รพ สูงเนิน