ปช.เตรียมซ้อมแผนรับความรุนแรง

วันที่ ๑๒ ก.พ.๖๓ ทีมงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ขอขอบคุณหน่วยงานภายนอกรพ. (อำเภอ, ตำรวจ, เทศบาล) ที่มาร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการซ้อมแผนรับความรุนแรง