ประกาศผู้ชนะการประมูลราคาการขายทอดตลาดพัสดุ เศษวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนบ้านพักราชการ

ประกาศผู้ชนะการขายทอดตลาดพัสดุ