ประกาศโรงพยาบาลสูงเนิน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ หรือ ผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร วันที่ 1 – 24 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 -15.30 น. (เฉพาะวันราชการ) สถานที่รับสมัคร งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ดังเอกสารที่แนบท้าย

รับสมัครงานผู้ช่วยทันตแพทย์