ประกาศโรงพยาบาลสูงเนิน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเลือกบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร วันที่ 24 มีนาคม – 26 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 -15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สถานที่รับสมัคร งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการสอบคัดเลือก วันที่ 27 เมษายน 2564 ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์

รับสมัครพนักงานช่วยเหลือคนไข้-2-อัตรา

Posted in ประชาสัมพันธ์, รับสมัครงาน.