ประกาศโรงพยาบาลสูงเนิน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร วันที่ 29 เมษายน 2564 เป็นต้นไป (จนกว่าจะมีผู้ได้รับการคัดเลือก) ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 15.30 น. (เฉพาะวันราชการ) สถานที่รับสมัคร งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดตามที่แนบท้าย

นักเทคนิคการแพทย์

Posted in ประชาสัมพันธ์, รับสมัครงาน.