ประกาศโรงพยาบาลสูงเนิน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

จำนวน 2 อัตรา (ตามรายละเอียดที่แนบท้าย)

รับสมัคร-พนักงานช่วยเหลือคนไข้-1-27-กย.63

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร วันที่ 1 – 27 กันยายน 2563 ตั้งแต่ เวลา 08.30 น. – 15.30 น. (เฉพาะวันราชการ) สถานที่รับสมัคร งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

วัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน ในวันที่ 27 กันยายน 2563 โรงพยาบาลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

Posted in ประชาสัมพันธ์, รับสมัครงาน.