ประกาศโรงพยาบาลสูงเนิน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเลือกตั้งเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราววิชาชีพ

ตำแหน่ง เวชกิจฉุกเฉิน จำนวน 1 อัตรา

กำหนดการ วัน เวลา สถานที่รับสมัคร และสอบคัดเลือก สถานที่รับสมัคร ขอทราบรายละเอียดการรับสมัครและสมัครด้วยตนเอง ที่งานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป และ ห้องประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสูงเนิน

ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2564 เป้นต้นไป (เว้นวันหยุดราชการ)

เวชกิจฉุกเฉิน-1-อัตรา