ประกาศโรงพยาบาลสูงเนิน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมา)

ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา จำนวน 1 อัตรา

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร สอบคัดเลือก และประกาศผล กำหนดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 28 มิถุนายน – 22 กรกฎาคม 2564 ใ นวันราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ที่งานประชาสัมพันธ์ และงานธุรการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลสูงเนิน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย

พ.ประจำห้องยา-รายคาบ-1

Posted in ประชาสัมพันธ์, รับสมัครงาน.