ประกาศโรงพยาบาลสูงเนิน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ หรือ ผู้ช่วยทันตแพทย์

จำนวน 1 อัตรา

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร วันที่ 27 มกราคม – 18 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. -15.30 น. (เฉพาะวันราชการ) สถานที่รับสมัคร งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา (ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้าย)

รับสมัครผู้ช่วยทันแพทย์