ประกาศโรงพยาบาลสูงเนิน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมา)

ตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร สอบคัดเลือก และประกาศผล กำหนดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 7- 22 กรกฎาคม 2564 ในวันราชการ ตั้งแต่ เวลา 09.00 น. – 15.00 น. ที่งานประชาสัมพันธ์ และงานธุรการ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลสูงเนิน (ตามเอกสารแนบท้าย)

พ.บริการเอกสารทั่วไป-รายคาบ

Posted in ประชาสัมพันธ์, รับสมัครงาน.