ประกาศโรงพยาบาลสูงเนิน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเลือกตั้งแต่งเข้ารับราบการเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร วันที่ 14 -23 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 -15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สถานที่รับสมัคร งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการสอบคัดเลือก วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ (ตามเอกสารที่แนบท้าย)

ประกาศ_รับสมัคร-NA-

Posted in ประชาสัมพันธ์, รับสมัครงาน.