ประกาศโรงพยาบาลสูงเนิน เรื่องชี้แจงสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ฉบับที่ 1