ปิดการให้บริการนอกเวลาราชการ

เนื่องจากขณะนี้ สถานการณ์การระบาดของโควิด – 19 กระจายไปในหลายพื้นที่ในประเทศไทย และมีผู้ป่วยโควิดจำนวนหนึ่งเข้าตรวจรักษาที่โรงพยาบาลสูงเนิน แม้เราจะใช้มาตรการป้องกันอย่างเต็มที่ แต่ยังมีกลุ่มผู้ป่วยบางรายที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด ก่อให้เกิดความเสี่ยงสูง ที่จะแพร่เชื้อแก่บุคลากรทางการแพทย์ และในขณะนี้โรงพยาบาลสูงเนิน มีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรฐานตามหลักวิชาการ นั่นคือ การกักตัวเจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยง อันเนื่องมาจากการให้บริการ และเพื่อให้มีความพร้อมในการให้บริการประชาชน โรงพยาบาลสูงเนินจึงขอแจ้งให้ทราบว่า มีความจำเป็นต้องปิดบริการแผนกต่างๆ เพื่อให้โรงพยาบาลมีอัตรากำลังด้านบุคลากรเพียงพอต่อการให้บริการกรณีฉุกเฉิน ดังนี้

ปิดคลินิกนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ แผนกผู้ป่วยนอก แผนกทันตกรรม แผนกกายภาพบำบัด และแพทย์แผนไทย

ปิดแผนกห้องผ่าตัด

ปิดบริการการตรวจทางอาชีวะอนามัย