รพ.สูงเนิน “ผ่าตัดสูติ-นรีเวชกรรม” ได้แล้ว

ผ่าตัดโดย แพทย์หญิงวรภา อัศวฤทธิไกร (อาจารย์ตาล) สูติ-นรีแพทย์ ย้ายมาจากโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี (เมื่อวันที่ 3 ส.ค.63)