บริการผ่าตัด รพ.สูงเนิน

คำแนะนำเรื่อง การทำหมันสดหญิง (Tubal Resection)
https://drive.google.com/file/d/1KE_87Wc7ebqaLFnc0Qldq1WR5TQEblch/view?usp=sharing
คำแนะนำเรื่อง การขูดมดลูก (D&C or MVA)
https://drive.google.com/file/d/1fx8CVXr1fyUJT0j2C1NVAPmXQmht3LhF/view?usp=sharing

Posted in งานห้องผ่าตัด.