รับบริจาคผ้าห่ม

คุณกัญญาณิษฐ์ ธุวชิตสุตนันท์ บริจาคผ้าห่มใหญ่ 12 ผืน ผ้าห่มเล็ก 41 ผืน เพื่อใช้งานบริการผู้ป่วยใน ขอขอบพระคุณแทนพี่น้องชาวอำเภอสูงเนิน มา ณ โอกาสนี้ ….. 25 กพ. 2563