รับบริจาคเก้าอี้ เตียงนอนผู้ป่วย

บุตร-หลาน “คุณแม่ละม่อม แรมสูงเนิน” & คุณนำชัย-คุณแสงจันทร์ วงวิลาศ ปลัดอาวุโส จ.บุรีรัมย์ บริจาคเตียงนอน, Walker ช่วยเดิน, เก้าอี้นั่งถ่าย และพัดลมตั้งพื้น 5 ตัว ให้กับรพ.สูงเนิน เพื่อใช้กับผู้ป่วยในรพ. อนุโมทนาบุญนะคะ 🥰🥰