รับบริจาคเครื่องชั่งน้ำหนัก

คุณแก่นตา เนาสูงเนิน บริจาคเครื่องชั่งน้ำหนักให้โรงพยาบาลสูงเนิน ใช้บริการผู้ป่วยที่อาคาร PCU ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ …..6/3/2563