รับผ้าป่าแม่ชีทองดี เลื่อนสูงเนิน

6 กรกฎาคม 2563 …..โรงพยาบาลสูงเนินจัดพิธีรับมอบผ้าป่า โดยคณะสงฆ์อำเภอสูงเนิน ร่วมกับแม่ชีทองดี เลื่อนสูงเนิน นำมามอบให้กับโรงพยาบาลสูงเนิน เป็นจำนวนเงิน 2,511,925.25 บาท (สองล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าสตางค์) คณะเจ้าหน้าที่และพี่น้องชาวอำเภอสูงเนินขอกราบขอบพระคุณท่านเจ้าคณะอำเภอ และแม่ชีทองดี เลื่อนสูงเนิน รวมทั้งคณะศิษยานุศิษย์ มา ณ โอกาสนี้.
(หมายเหตุ)โดยกิจกรรมนี้ โรงพยาบาลสูงเนิน ไม่ได้มีการระดมทุนใดๆ เนื่องจากระเบียบข้อกำหนดของ.กคร.