รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก บรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น ลูกจ้างชั่วคราว

โทรโข่ง การ์ตูน โทรโข่ง แตร ภาพ PNG สำหรับการดาวน์โหลดฟรี

ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร วันทีี่ 1 – 28 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 15.30 น. (เฉพาะวันราชการ) สถานที่รับสมัคร งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ดังรายละเอียดแนบท้าย

ประกาศรับสมัคร-พนักงานช่วยเหลือคนไข้

Posted in รับสมัครงาน.