รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานธุรการ

จำนวน 1 ตำแหน่ง

พนักงานธุรการ-1