รับเยี่ยมสำรวจจากสรพ. 1 ปีหลังผ่าน Re-acc.4

โรงพยาบาลสูงเนินผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล HA Re-accreditation 4 มีผลตั้งแต่เดือนส.ค.๖๑-ส.ค.๖๔ ผ่านไป ๑ ปี วันนี้ ๒๒ ต.ค.๖๒ อาจารย์จากสรพ.มา Surveillance ติดตามโอกาสพัฒนาที่ได้ให้ไว้ครั้งก่อน ซึ่งพวกเราได้เรียนรู้ประเด็นสำคัญมากมายจากท่าน “อ.สุรชัย & อ.นฤมล” ขอบพระคุณมากค่ะ