วันเกิดเดือน เมษายน 2563

ประชุมประจำเดือน 14เมษายน2563 เจ้าหน้าที่ของเรา ในเดือนนี้เข้าร่วมประชุมคับคั่งท่านผู้อำนวยการ( หมอวิชาญ) ฝาก3ข้อ

1.เรื่องรู้จักหน้าที่ ทำหน้าที่ของตัวเอง 2. ต้องประหยัด ช่วยกันประหยัด

3. ข้อสามลืมใครจำได้เติมให้ด้วยครับ 555(แบบนี้ก็มีด้วย)