สถานการณ์ Covid -19 อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ถึงวันที่ 12 พ.ค.64

ประชาสัมพันธ์ … สรุปสถานการณ์ Covid -19  อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา  ถึงวันที่ 12 พ.ค.64 เวลา 22.00 น. ครับ

รักษาหาย 10 ราย

รักษาอยู่ 2 ราย

ส่งต่อ 1 ราย