สายด่วน จองฉีดวัคซีน อ.สูงเนิน

ประกาศ การให้บริการฉีดวัคซีนสำหรับประชาชนชาวอำเภอสูงเนิน กลุ่ม อายุ 60 ปีขึ้นไป และ 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ลงทะเบียนโทรสายด่วน ที่ โรงพยาบาลสูงเนิน 044 -417100,044-417101 ต่อ151,153 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เริ่มฉีดวัคซีน 7 มิย.-31 กค 2564กลุ่มประชาชนทั่วไป กลุ่มอื่นๆ ขอให้ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ได้ ที่เพจ โรงพยาบาลสูงเนิน หรือ สอบถามรายละเอียด ได้ที่ ศูนย์หลักประกันสุขภาพ โรงพยาบาลสูงเนิน 044 -417100,044-417101 ต่อ151,153