สารจาก ผู้อำนวยการ …พฤษภาคม 2563

พี่น้องชาว โรงพยาบาลสูงเนิน ที่รักทุกท่าน
ช่วงระยะเวลา 2 เดือนที่ผ่านมาเรา เผชิญกับสถานการณ์ การระบาด ของโรค Covid -19 ซึ่งเป็นการระบาดทั่วโลกที่เราไม่เคยเจอมาก่อน ทางรัฐบาลได้ออกมาตรการต่างๆ ที่ต้องจำกัด การใช้ชีวิตประจำวัน ของคนในประเทศ เช่นการปิด สถานบันเทิง ปิด ห้างสรรพสินค้า ปิดสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง และประกาศ เคอฟิวส์ ห้ามออกจากเคหะสถานหลัง 4 ทุ่ม รวมถึงหากเดินทางมาจากสถานที่เสี่ยงต้อง กักตัว 14 วัน
รพ สูงเนินเราได้รับผลกระทบในหลายๆด้านในฐานะที่เราเป็นหน่วยงานหลักที่ต้องควบคุม และรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์นี้ ผมขอสรุปให้พวกเราทุกท่านได้เห็นภาพรวมดังนี้
1 ด้านการควบคุมโรค ฝ่ายสุขาภิบาลของเรานำโดยทีมงานควบคุมโรค และคณะร่วมกับ สสอ รพสต ที่ว่าการอำเภอ อสม ภาคส่วนท้องถิ่น ได้ใช้มาตรการ ติดตาม ผู้สัมผัสผู้เสี่ยงมาตรวจ หาเชื้อ และส่งตัวเข้าสู่ระบบการกักกัน จนครบทุกราย โดยตรวจคัดกรองร่วมๆ200รายพบเสี่ยงสูงต้องตรวจหาเชื้อ12คน ติดเชื้อ1 คนขณะนี้รักษาอยู่ที่ รพ ของเราครบกำหนดพรุ่งนี้ การทำงานดังกล่าวได้รับคำชื่นชมจากผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านสายตรงมายัง ผอ โดยเฉพาะประเด็นการนำมาตรฐานด้านควบคุมป้องกันโรคมาใช้อย่างเต็มรูปแบบ ทำให้ชุมชนเกิดความเชื่อมั่นในระบบสาธารณสุขของเรา
2 กระบวนการดูแลรักษาผู้ป่วย นำทีมโดย แพทย์ ฝ่ายการพยาบาล แลป เอกซเรย์ และ ทีมสนับสนุนอื่นๆ ผู้ป่วยเสี่ยงสูงทั้งหมด(PUI = Patient under investigation ) และผู้ป่วยยืนยัน Covid-19 ได้เข้ารับการ ตรวจร่างกายโดยทีมแพทย์ ส่งตรวจหาเชื้อ ส่งต่อจากห้องแลป ยืนยันผลที่ รพ มหาราช และเข้ารักษาในห้องแยกและห้อง Negative pressure ตามมาตรฐานการรักษา ผลลัพธ์การดูแล เรายึดหลัก 2 P sefty คือ 1 ผู้ป่วยต้องปลอดภัย 2 บุคลากรต้องปลอดภัย ประเด็นนี้เราทำได้ยอดเยี่ยม ไม่มีผู้ป่วยรายใดใน รพ ที่ต้องติดเชื้อเพิ่ม หรือมี จนท ท่านใดติดจากผู้ป่วย การจะได้ผลลัพธ์ที่ดี ทีมงานต้องเคร่งครัดกับกระบวนการควบคุมการติดเชื้อ ควบคุมทางเข้าออก จำกัดการเยี่ยม ใส่ชุด PPE ทุกครั้งที่ต้องเข้าดูแลกลุ่มเสี่ยง อีกเพียงวันเดียวผมหวังว่าผู้ป่วยของเรา จะได้กลับบ้านไปใช้ชีวิตตามปกติอย่างภาคภูมิใจ
3 ทีมสนับสนุนต่างๆ ตั้งแต่ทีมบริหาร ทีมปฏิบัติการ ทีมเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะต้องส่งกำลังบำรุงเพื่อให้นักรบชุดขาวของเราทำงานได้มีมาตรฐาน ทำงานกันได้พร้อมเพรียง และวางมาตรการจัดหาทรัพยากรอย่างเพียงพอ แม้จะน้อย แต่เรามีให้เพื่อที่จะรักษามาตรฐานให้คงอยู่
4 ทีม คนบ้านเดียวกัน คนสูงเนิน จะเห็นว่าในยามยากเช่นนี้ คนสูงเนินไม่ปล่อยให้เราต่อสู้เพียงลำพัง หน้ากากอนามัย ข้าวกล่อง ชุดป้องกัน เงิน เสียงปรบมือและกำลัง หลั่งไหลมาไม่ขาดสาย ถ้ามีถ้อยคำใดที่มีความหมายมากกว่าคำว่าขอบคุณ ผมจะกล่าวคำนั้นให้คนสูงเนินได้ยิน
และทั้งหมดนี้ สถานการณ์ขณะนี้ดีขึ้นมาก ยอดผู้ติดเชื้อทั้งประเทศ เหลือ ไม่ถึง สิบคน ต่อวัน ท่าน ผวจ ได้มี นโยบายที่จะคลายล้อคแบบค่อยเป็นค่อยไป การ์ดไม่ตกแต่ผ่อนคลายให้พี่น้องประชาชน ทำมาหากินได้บ้าง ผมอยากบอกว่านอกจากคำขอบคุณแทนคนสูงเนิน ผมมีความภูมิใจและเชื่อมั่นในบุคลากรสาธารณสุขสูงเนินทุกท่าน ตลอดเวลาผมรับรู้และเข้าใจว่าพวกเราเหนื่อย ล้า แต่ไม่มีใครถอย ทุกคนทำเต็มที่ บางคนต้องกักตัวเองก็ให้ความร่วมมือดีมาก บางคนอยากกลับบ้าน ต่างจังหวัด ผอ ขอความร่วมมือก็ไม่ไป
พรุ่งนี้ สถานการณ์อาจดีขึ้นอีก หรือกลับมามีผู้ติดเชื้อรายใหม่(ซึ่งขออย่าให้มี) ผมมีความมั่นใจว่าเราจะรับมือได้ หากความพยายามในทุกๆวันมันส่งผลให้ คนสูงเนินรอดปลอดภัยจากโรคร้าย ชาติบ้านเมือง ได้รับอานิสงส์จนประเทศไทยถูกยอมรับว่ามีระบบสาธารณสุขที่สามารถควบคุมโรคได้ดีอันดับต้นๆของโลก ขอพวกเราจงร่วมใจกัน มุ่งมั่นต่อไป และวันนี้ ผอ อยากบอกพวกเธอว่า
….เธอคือความหวัง…คือความภาคภูมิใจ…ของเรา….เราจะสู้ไปด้วยกัน…
นพ วิชาญ คิดเห็น
28 เมษายน 2563