อจ.ปู่สอนครับ

งานเพจเวปโรงพยาบาลสูงเนิน

ตัวแทนจากทุกหน่วยงาน
ตั้งใจกันมาก