อบจ.นม.มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์

21/5/2564 …..องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยท่าน สจ.รักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ และคุณประกายมาศ กิริวัฒนศักดิ์ บริจาค – rapid test จำนวน 250 ชุด – แอลกฮอล์เจล ขนาด400 ml 100ขวด – หน้ากาก N95 จำนวน15 กล่อง – หน้ากากอนามัย จำนวน 40 กล่อง – ชุดPPE จำนวน 100ชุด – face shield จำนวน 120ชิ้น มอบเพื่อใช้บริการผู้ป่วย ให้กับโรงพยาบาลสูงเนิน….พร้อมกับ คุณวิยะดา จิตร์อรุณ ได้ร่วมนำข้าวกล่องมามอบเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ป่วย จำนวน 150 กล่อง…….คณะเจ้าหน้าที่ขอขอบคุณแทนพี่น้องชาวอำเภอสูงเนิน มา ณ ที่นี้