อบรมช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิด

10 กรกฎาคม 2563 งานบริการห้องคลอด รพ.สูงเนิน จัดประชุมวิชาการเรื่อง “การช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิด” (Neonatal Resuscitation) ณ ห้องประชุมศรีจนาศะ 2 โดยนายแพทย์ นิสิต ทฤษฎิคุณ กุมารแพทย์ ประจำโรงพยาบาลสูงเนิน(สามารถสแกนQR Code อ่านเอกสารความรู้ได้🥰)