อบรม stroke IMC

25-26 ก.พ.63 โรงพยาบาลสูงเนินจัดอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับผู้ป่วย กลุ่ม stroke IMC แก่เจ้าหน้าที่ บุคลากร รพ.สูงเนิน และ รพ.สต.