เปิดให้บริการตามปกติ

ประกาศโรงพยาบาลสูงเนิน

อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

เรียน พี่น้องประชาชนชาวอำเภอสูงเนินที่เคารพทุกท่าน

     เนื่องจาก สถานการณ์การระบาดของโควิด – 19  ในพื้นที่อำเภอสูงเนิน ในขณะนี้ได้คลี่คลายลงแล้ว และบุคลากรโรงพยาบาลสูงเนินได้กลับมาปฏิบัติงานในอัตรากำลังปกติ พร้อมให้บริการประชาชนชาวอำเภอสูงเนิน         

    โรงพยาบาลสูงเนินจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่า โรงพยาบาลกลับมาเปิดให้บริการทุกแผนกตามปกติ  ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 15 พฤษภาคม 2564  เป็นต้นไป

                                         นพ.วิชาญ   คิดเห็น

    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสูงเนิน

     วันที่ 12  พฤษภาคม  2564