เราจะก้าวผ่านไปด้วยกัน

เหตุการณ์เชื้อโรคระบาด(โควิก-19)ครั้งนี้ เรา”สูงเนินทีม”