เวลาการให้บริการคลินิกแม่และเด็ก

วันจันทร์

เวลา 08.00-16.00 น. ให้บริการฝากครรภ์รายใหม่ (เวลา 13.00-16.00 น. ฟังผลเลือด ตรวจฟัน)

เวลา 08.00-12.00 น. ให้บริการฝากครรภ์รายเก่า

วันอังคาร

เวลา 08.00-12.00 น. ให้บริการฝากครรภ์รายเก่า และกลุ่มเสี่ยงต่างๆ

วันพุธ

เวลา 08.00-12.00 น. ให้บริการสุขภาพเด็กดี (พัฒนาการ วัคซีน ตรวจฟัน)

เวลา 13.00-16.00 น. คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ

วันพฤหัสบดี

เวลา 08.00-12.00 น. ให้บริการตรวจมารดาและทารกหลังคลอด และวางแผนครอบครัว

วันศุกร์

เวลา 08.00-12.00 น. ให้บริการฝากครรภ์รายเก่า และกลุ่มเสียงต่างๆ