งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD, NCD)

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานผู้ป่วยนอก ทำหน้าที่ บริการตรวจรักษาโรค ทำหัตถการ ให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม คลินิกคลายเครียด ส่งต่อโรงพยาบาลหรือสถาบันอื่นที่เชี่ยวชาญกว่า รับยากลับบ้าน นัดตรวจติดตามผลการรักษา