ประกาศโรงพยาบาลสูงเนิน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเลือกตั้งเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราววิชาชีพ

ตำแหน่ง เวชกิจฉุกเฉิน จำนวน 1 อัตรา

กำหนดการ วัน เวลา สถานที่รับสมัคร และสอบคัดเลือก สถานที่รับสมัคร ขอทราบรายละเอียดการรับสมัครและสมัครด้วยตนเอง ที่งานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป และ ห้องประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสูงเนิน

ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2564 เป้นต้นไป (เว้นวันหยุดราชการ)

เวชกิจฉุกเฉิน-1-อัตรา

ประกาศโรงพยาบาลสูงเนิน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร วันที่ 29 เมษายน 2564 เป็นต้นไป (จนกว่าจะมีผู้ได้รับการคัดเลือก) ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 15.30 น. (เฉพาะวันราชการ) สถานที่รับสมัคร งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดตามที่แนบท้าย

นักเทคนิคการแพทย์