รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราววิชาชีพ

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

จำนวน 1 อัตรา

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร วันที่ 1 – 25 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น. (เฉพาะวันราชการ) สถานที่รับสมัคร งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

รับสมัคร-เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

ประกาศโรงพยาบาลสูงเนิน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ เพื่อปฏิบัติงานที่กลุ่มงานพยาบาล

จำนวน 3 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร วันที่ 28 พฤษภาคม – 25 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น. (เฉพาะวันราชการ) สถานที่รับสมัคร งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

สมัครพนักงานช่วบเหลือคนไข้-จำนวน-3-อัตรา

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก บรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น ลูกจ้างชั่วคราว

โทรโข่ง การ์ตูน โทรโข่ง แตร ภาพ PNG สำหรับการดาวน์โหลดฟรี

ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร วันทีี่ 1 – 28 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 15.30 น. (เฉพาะวันราชการ) สถานที่รับสมัคร งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ดังรายละเอียดแนบท้าย

ประกาศรับสมัคร-พนักงานช่วยเหลือคนไข้