ปช.เตรียมซ้อมแผนรับความรุนแรง

วันที่ ๑๒ ก.พ.๖๓ ทีมงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ขอขอบคุณหน่วยงานภายนอกรพ. (อำเภอ, ตำรวจ, เทศบาล) ที่มาร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการซ้อมแผนรับความรุนแรง

รับเยี่ยมสำรวจจากสรพ. 1 ปีหลังผ่าน Re-acc.4

โรงพยาบาลสูงเนินผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล HA Re-accreditation 4 มีผลตั้งแต่เดือนส.ค.๖๑-ส.ค.๖๔ ผ่านไป ๑ ปี วันนี้ ๒๒ ต.ค.๖๒ อาจารย์จากสรพ.มา Surveillance ติดตามโอกาสพัฒนาที่ได้ให้ไว้ครั้งก่อน ซึ่งพวกเราได้เรียนรู้ประเด็นสำคัญมากมายจากท่าน “อ.สุรชัย & อ.นฤมล” ขอบพระคุณมากค่ะ

กิจกรรม “วันพยาบาลแห่งชาติ” รพ.สูงเนิน

“พยาบาลก้าวไกล เพราะน้ำใจเหล่าพยาบาล เสียสละและบริการ ตามปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนนี”

21 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในฐานะที่พระองค์ท่านทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการพยาบาล และทรงพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชนมาโดยตลอดเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ กระทรวงสาธารณสุข ได้เสนอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรีให้วันที่ 21 ต.ค.ของทุกปีเป็น “วันพยาบาลแห่งชาติ” ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2533