ปช.เตรียมซ้อมแผนรับความรุนแรง

วันที่ ๑๒ ก.พ.๖๓ ทีมงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ขอขอบคุณหน่วยงานภายนอกรพ. (อำเภอ, ตำรวจ, เทศบาล) ที่มาร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการซ้อมแผนรับความรุนแรง

รับเยี่ยมสำรวจจากสรพ. 1 ปีหลังผ่าน Re-acc.4

โรงพยาบาลสูงเนินผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล HA Re-accreditation 4 มีผลตั้งแต่เดือนส.ค.๖๑-ส.ค.๖๔ ผ่านไป ๑ ปี วันนี้ ๒๒ ต.ค.๖๒ อาจารย์จากสรพ.มา Surveillance ติดตามโอกาสพัฒนาที่ได้ให้ไว้ครั้งก่อน ซึ่งพวกเราได้เรียนรู้ประเด็นสำคัญมากมายจากท่าน “อ.สุรชัย & อ.นฤมล” ขอบพระคุณมากค่ะ

กิจกรรม “วันพยาบาลแห่งชาติ” รพ.สูงเนิน

“พยาบาลก้าวไกล เพราะน้ำใจเหล่าพยาบาล เสียสละและบริการ ตามปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนนี”

21 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในฐานะที่พระองค์ท่านทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการพยาบาล และทรงพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชนมาโดยตลอดเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ กระทรวงสาธารณสุข ได้เสนอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรีให้วันที่ 21 ต.ค.ของทุกปีเป็น “วันพยาบาลแห่งชาติ” ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2533

กิจกรรมวันล้างมือโลก 15 ต.ค.62

คกก.IC รพ.สูงเนิน นำทีมร่วมรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่รพ. และผู้มารับบริการในวันนี้ (ผู้ป่วย-ญาติ) ให้เห็นความสำคัญของการล้างมือที่ถูกต้อง 7 ขั้นตอน (ฝ่ามือถูกัน, ฝ่ามือหลังมือ, ฝ่ามือถูซอกนิ้วมือ, หลังมือถูฝ่ามือ, ถูนิ้วหัวแม่มือรอบฝ่ามือ, ปลายนิ้วมือถูกลางฝ่ามือ, ถูรอบข้อมือ) ได้ฝึกทดลองล้างมือด้วยน้ำยาทดสอบสารเรืองแสง แล้วมาส่องดูเพื่อประเมินประสิทธิภาพการล้างมือ (ดังรูป)